شروط ضمن عقد ازدواج و پیچیدگی‌های آن‌ها

0

شروط ضمن عقد ازدواج و پیچیدگی‌های آن‌ها

ازدواج یکی از مهم ترین اقدامات و تصمیماتی است که هر فرد در زندگی خود نسبت به آن اقدام می‌کند. تصمیمی که نه تنها زوجین و خانواده‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه در زندگی فرد یا افراد دیگری که همان فرزندان مشترک می باشند تاثیر خواهد داشت.

در بسیاری از موارد قبل از ازدواج، زوجین تصمیم می‌گیرند تا جهت حصول اطمینان از اینکه تصمیم درستی گرفته‌اند به مشاور مراجعه کنند تا با انجام تست های روان شناختی، از هماهنگی اخلاق و سلایق یکدیگر مطمئن شوند. اخیرا نیز این موضوع در تهران بسیار رایج شده و اینگونه تلقی می‌شود که یکی از سنت‌های قبل از ازدواج، مراجعه به روان شناس است. اگرچه این اقدام با ارزش است  اما به نظر می‌رسد علاوه بر  مشاوره روان‌شناختی، مشاوره حقوقی قبل از ازدواج نیز ضروری است. زیرا هر امضا و  تصمیمی می تواند آثار و تبعاتی داشته باشد که لازم است از قبل آنها را بشناسیم.

در خصوص ازدواج مسایل مختلفی قابل بررسی است. از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، وکالت در طلاق، وکالت در خروج از کشور و … . اما در این یادداشت و یادداشت بعدی به صورت خلاصه به بررسی  شروط ضمن عقد ازدواج می پردازم.

شروط ضمن عقد ازدواج چیست؟

به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”

برخی انتقاد می کنند و می گویند چرا زندگی را باید با شرط و شروط آغاز کرد. اما در پاسخ به این منتقدین می گویم که قانونمدنی در بحث حقوق زوجین، خلاهایی دارد، گاهی زوجین تصمیم می‌گیرند برای جبران این خلا‌ها و برابر کردن حقوق زوجین و شروع یک زندگی بر مبنای تساوی با یکدیگر توافق هایی کنند. برای مثال، برخی از زوجین به این توافق می‌رسند که به جای تعیین مهریه سنگین، زن نیز مانند مرد  بتواند هر وقت که تمایل به ادامه زندگی نداشت طلاق بگیرد و یا با هم تفاهم می کنند که در صورت جدایی  اموالی که بعد از ازدواج حاصل شده است بین آنها تقسیم شود. این توافق ها همان شروط ضمن عقد است که برای اجرایی شدن آن باید به شکل معینی در عقد نامه و یا حتی سندی جداگانه تنظیم شود.

شروط ضمن عقد چاپ شده در سند ازدواج گمراه کننده است.

این روزها در سندهای ازدواج شروطی چاپ شده است و بسیاری از افراد گمان می کنند تنها می توان این شروط را به عقدنامه  اضافه کرد و یا گمان می‌کنند امضا کردن این شروط به معنی برخورداری از حقوق مندرج در این شروط است. این در حالی است که اولا این شروط چاپ شده، تقریبا همان مواد قانون مدنی است که امضا کردن یا نکردن آن توسط زوج تاثیری در حقوق زوجه ندارد و متاسفانه گاهی زوجه به دلیل آنکه زوج حاضر شده است یکی از این شروط را امضا کند از یکی از حقوق خود می‌گذرد اما هنگامی که به مشکل برخوردند متوجه می‌شوند شرط امضا شده هیچ تاثیری ندارد. مثلا در مورد اعطای وکالت در طلاق به زن باید بگوییم اساسا این شرط چاپ شده ضمانت اجرایی ندارد و گو اینکه اصلا چنین شرطی نشده باشد. ثانیا، می‌شود شروط مختلفی را ضمن عقد ازدواج تعیین نمود و شروط چاپ شده در سند ازدواج، فقط به عنوان نمونه است.

Leave A Reply